ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δείτε παρακάτω τα γνωστικά αντικείμενα της UNICERT στον τομεα πληροφορικής, τεχνολογιών και επικοινωνίας.

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΠΡΟΓΡ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦ. ΚΙΝΗΤΗΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ONLINE BRANDING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ MARKETING ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

SOCIAL MEDIA BUSINESS

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤ. & ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ICT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ.

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ.

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

SOCIAL MEDIA MARKETING

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤ. ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Ψηφιακές δεξιότητες Social Media

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

social media marketing / advertising

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Data Science (Επιστήμη των Δεδομένων)

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Internet of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων)

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Τρισδιάστατη Εκτύπωση και Τρισδιάστατη Σάρωση (3D Printing and 3D Scanning)

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Στέλεχος Έξυπνης Πόλης

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Στέλεχος Έξυπνης Πόλης

Προστασία από Ψηφιακές Απάτες

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Προστασία από Ψηφιακές Απάτες

Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο – Cybersecurity

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο – Cybersecurity

Βασικά στοιχεία στη χρήση του ChatGPT

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Βασικά στοιχεία στη χρήση του ChatGPT

Βασικά στοιχεία στη χρήση του ChatGPT

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Βασικά Στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)- ChatGPT